+84 (024) 6253 6676
35 Trung Kinh street, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi, VN
contact@c21capital.vn

VSIP Hai Phong – Ready built Factory for Lease

Khu Đô Thị VSIP Hải Phòng, Đường 9c, Khu đô thị bắc sông Cấm, An Lư, Thủy Nguyên, Haiphong, Vietnam

Details

Property Name:VSIP Hai Phong
Property Type:Land / Ready Built Factory / Warehouse for Lease
Location:Hai Phong Province
Land Area:Land available
Status:Competent developer with good tracks record
Remaining term:Until 2058
Rental:After Contact
Legal Ownership:Lease contract / Property ownership available