+84979249996
9th floor, Detech 2 Tower, 107 Nguyen Phong Sac, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
contact@c21.vn

在越南安丰县北宁省安丰工业园仓库出租

Khu công nghiệp Yên Phong, Yên Phong, Bac Ninh Province, Vietnam

Details

类型: 仓库

地点 :越南,安丰县,北宁省,安丰工业园
+ 离河内市中心50公里
+ 离内排国际机场22公里
+离海防港口120公里
交接时间: 从签约起需4至6个月
出租面积 5.940平方米 x 2 车间
技术参数
+ 标准防火系统
+ 地面承重:2吨/平方米
+ 高度:7米起
+ 电源容量:22Kv – 110Kv

请联系/微信:+84902079666 | Email: contact@c21capital.vn