+84979249996
9th floor, Detech 2 Tower, 107 Nguyen Phong Sac, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
contact@c21.vn

越南海阳省工厂出租 – An Phat Industrial Park

Khu công nghiệp An Phát 1, Quốc lộ 37, Quốc Tuấn, Nam Sách District, Hai Duong, Vietnam

Details

类型:工厂出租
地点 : 越南海阳市四明坊
+ 离河内市中心65公里
+离内排国际机场50公里
+离海防港口90公里
交接时间: 2022年/第一季度
总面积: 8.9公顷
出租面积: 51,496平方米
+高度: 7米
+ 地面承重:2吨/平方
技术参数
+供电系统100KVA/平方米
+ 有防火系统
+ 24/24 安全系统和围栏
+ 提供停车区