+84979249996
9th floor, Detech 2 Tower, 107 Nguyen Phong Sac, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
contact@c21.vn

VSIP Hai Phong – Ready built Factory for Lease

Khu Đô Thị VSIP Hải Phòng, Đường 9c, Khu đô thị bắc sông Cấm, An Lư, Thủy Nguyên, Haiphong, Vietnam

Details

Property Name: VSIP Hai Phong
Property Type: Land / Ready Built Factory / Warehouse for Lease
Location: Hai Phong Province
Land Area: Land available
Status: Competent developer with good tracks record
Remaining term: Until 2058
Rental: After Contact
Legal Ownership: Lease contract / Property ownership available